ДГ №40 "Проф. д-р Георги Ангушев"
Детска градина в град София, кв. Гоце Делчев

График на родителските срещи

Детска градина № 40 „Проф. Г. Ангушев”

 

График за провеждане на родителски срещи

 

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че ще се проведат родителски срещи по повод началото на учебната година 2022-2023г. по следния график:

 

Яслена група „Слончета“ (деца родени 2021г.) – родителска среща на 28.09.2022г. (сряда) от 17:00ч. в сграда №2 на ул. Боянски водопад №87.

Яслена група „Лъвчета“ (деца родени 2020г.) – родителска среща на 28.09.2022г. (сряда) от 17:30ч. в сграда №2 на ул. Боянски водопад №87.

I-ва група „Славейчета“ – родителска среща на 27.09.2022г. (вторник) от 17:00 в основната сграда на ул. Метличина поляна №10.

II-ра група „Зайчета“ – родителска среща на 27.09.2022г. (вторник) от 17:15 в основната сграда на ул. Метличина поляна №10.

III-та група „Пчелички“ – родителска среща на 28.09.2022г. (сряда) от 17:15 в основната сграда на ул. Метличина поляна №10.

IV-та група „Патета“ – родителска среща на 28.09.2022г. (сряда) от 17:15 в основната сграда на ул. Метличина поляна №10.

 

Информираме Ви, че всички родителски срещи ще се състоят на открито пред сградите или в двора на Детска градина № 40 „Проф. Г. Ангушев”.

 

Дневен ред – родителски срещи

  1. Запознаване с Правилника за дейността на детската градина/яслата.
  2. Запознаване с Дневния режим в детската градина/яслата.
  3. Запознаване с медицинските изисквания и изследвания при постъпване в детската градина/яслата.
  4. Запознаване с модела на адаптация в детската градина/яслата (за яслените групи и I-ва група).
  5. Обсъждане на допълнителните педагогическите дейности в детската градина.
  6. Запознаване с програмната система и познавателните книжки за всяка възрастова група.
  7. Избор на родителски актив на детската градина/яслата.
  8. Обсъждане на комуникацията между родители и учители и изготвяне на план.
  9. Обсъждане на други теми касаещи възпитанието, обучението и социализацията на децата.
  10. Въпроси и отговори.

 

Ще се радваме да присъствате. Очакваме Ви!