ДГ №40 "Проф. д-р Георги Ангушев"
Детска градина в град София, кв. Гоце Делчев

История

ИСТОРИЯ

       На 1-ви септември 1966г. на ул. „Метличина поляна“ № 10  е открита детска градина № 40, състояла се от централна сграда, в която са разположени четири групи и филиал на бул. „Трайко Китанчев“ (в момента бул. България). Дворът на детската градина е бил голям и просторен, осеян с много зеленина със слънчеви алеи и спорни площадки, както и до днес. През 1972г.  в двора на детската градина е построен още един – втори филиал, а през 1976г. и трети филиал.

       През месец май 1990г. на тържествена церемония, детската градина официално приема името на проф. д-р Георги Ангушев. Той е роден през 1937 година в Гоце Делчев. След завършването на висшето си образование в Софийски университет ”Св. Климент Охридски" през 1964 г., специалност "Педагогика", той чете лекции в Софийския, Шуменския и Пловдивския университет. От 1989 до 1992 година проф. Георги Ангушев е ръководител на Катедра "Специална педагогика", както и декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика в Софийския университет. За периода от 1992г. до 1998г. детска градина №40 е база на Софийски университет ”Св. Климент Охридски".

       Днес детска градина № 40 „Проф.д-р Г.Ангушев“ се състои от две сгради. Основната сграда се намира на ул. „Метличина поляна“ № 10 в нея се помещават четири градински групи. Във сграда №2 на на ул. „Боянски водопад“ № 87 се помещават две яслени групи.