ДГ №40 "Проф. д-р Георги Ангушев"
Детска градина в град София, кв. Гоце Делчев

Допълнителни образователни дейности

По желание на родителите, ДГ № 40 „Проф.д-р Г.Ангушев“ осигурява следните допълнителни образователни дейности /ДОД/:

  • английски език-иновативно,
  • танцово изкуство и игри,
  • адаптирана физическа активност и спорт,
  • изкуствознание и изобразителни изкуства с порцелан и стъкло,
  • двигателни дейности с кинезетерапевтична насоченост и спортно-туристическа анимация.