ДГ №40 "Проф. д-р Георги Ангушев"
Детска градина в град София, кв. Гоце Делчев

Материална база

Материална база:

  • ДГ №40 „Проф. д-р Г. Ангушев“ се помещава в две масивни сгради. Централната сграда е двуетажна и е проектирана специално за детска градина. Дворът е обширен, с обособени площадки за игра за всяка група и много зеленина.  Детската градина приема деца от яслена възраст до 6 год. Сграда две е едноетажна с просторен двор. В нея се помещават две яслени групи.  
  • Във всяка от сградите на ДГ №40 има обособени помещения за всяка група, административна част, методичен и медицински кабинети, музикален и физкултурен салон. Собствен кухненски блок.
  • През 2014 година по проект са извършени енерго-спестяващи мероприятия.
  • Всички занимални на детската градина са оборудвани в интерактивен план, с много и разнообразни кътове за игра.
  • ДГ № 40 разполага с двор, оборудван с удароустойчива настилка.
  • Костюмите и аксесоарите за провеждане на тържества, естетически издържаната украса за салона и фоайетата непрекъснато се обогатяват.
  • Оформено е и помещение за съхраняване на костюми и аксесоари.
  • От тази година ДГ №40 разполага и със богато оборудвана сензорна стая, за работа на специалистите с децата със СОП.