ДГ №40 "Проф. д-р Георги Ангушев"
Детска градина в град София, кв. Гоце Делчев

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

От 2023 г. Ви уведомяваме, че длъжностните лица, отговорни за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са: Стефка Трайкова Тотева и Цветомира Валериева Антова.

ел. поща: cdg040@abv.bg / ел. поща: ekip_grupa_pchelichki@abv.bg

тел.: 02/8591115