ДГ №40 "Проф. д-р Георги Ангушев"
Детска градина в град София, кв. Гоце Делчев

Графици

График на индивидуалните консултации на педагогическите специалисти с родители:

Учители:

I-ва смяна - сряда от 13.00 до 14.00 ч.

II-ра смяна - сряда от 12.00 до 13.00 ч.