ДГ №40 "Проф. д-р Георги Ангушев"
Детска градина в град София, кв. Гоце Делчев

Прием 2024-2025г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящи класирания и записване на деца в общинските самостоятелни детски ясли /СДЯ/, детски градини /ДГ/ и в подготвителните групи /ПГ/ в общинските училища на територията на Столична община за 2024 г., Ви предоставяме График за класирания и записване на деца за 2024г.

При провеждане на прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

 1. лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
 2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
 5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 6. здравна карта за дете /нова/;
 7. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата.

Кандидатстването и записването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите (настойниците)1. Кандидатстването и записването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите (настойниците)


Заявленията за прием (регистрация) се подават от родителите (настойниците) на детето по интернет на адрес: www.kg.sofia.bg:

 • oт персонален компютър;
 • чрез директора на детското заведение;
 • чрез районната администрация;в дирекция "Образование" на Софийска община.

На посочения сайт е дадена допълнителна информация.

Децата се класират от електронната система "Информационна система за обслужване на детските градини" съобразно събраните точки от посочените критерии.

ПРИ ПРЕКЪСНАТО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА 2 МЕСЕЦА:

 • Изследване за чревни паразити; Медицинска бележка от личния лекар / издадена един ден преди постъпването в детското заведение/, че детето е клинично здраво и не е в контакт с ОЗБ.

Медицински документи при отсъствие на детето от детска градина съгласно Наредба №3 на МЗ от 5.02. 2007г чл.4, ал.3:

 • при отсъствие повече от 10 дни - мед. бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразно болен;
 • при отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии;
 • при отсъствие повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.Ал.4. Деца без посочените по-горе документи не се приемат в групите и в заведението. 
   
  НЕОБХОДИМИ ВЕЩИ ЗА ДЕТЕТО:
 • Пантофи;
 • Пижама - подходяща за сезона;
 • Дрехи за преобличане / по преценка на родителя/;

ПОДГОТОВКА НА ДЕТЕТО:

 • Облеклото да е лесно за обличане и събличане / без много копчета и връзки/
 • Детето да умее да ползва тоалетна /гърне/.
 • Да има елементарни познания и умения за обличане, събличане, хранене/ да разпознава своите дрехи/ в І група.

Изследванията се представят на мед. сестра в здравния кабинет преди постъпването на детето в детската градина.